2

محیط جدید اینجا رو دوست ندارم!!

حسه آدمی رو دارم که تازه وارد یه جمع غریبه شده و هیشکیم باهاش حرف نمیزنه!

میدونی یکم قبل خراب شدن پرشین بلاگ به یه محیط جدید فک میکردم 

به یه وب جدید 

البته میخواستم هرموقع روند زندگیم عوض شد یه وب جدید بزنم 

ولی وبم ناخودآگاه عوض شد ...به فال نیک بگیرم که زندگیمم تغییر میکنه؟؟

/ 1 نظر / 4 بازدید