32

ارزو کردم بمیرم و داشتم میمردم

از هفته پیش یه ویروس عجیب غریب منو گرفتار کرده اولش که مثل سرماخوردگیه معمولیه ولی اخراش اسهال و استفراغ

پنج شنبه شب تا جایی که جون داشتم بالا اوردم تا جاییکه معده ام خالی بود و اسید معدمو بالا میاوردم  ساعت سه صبح رفتم بیمارستان سرم زدم و در حد مرگ تشنم بود ولی اگه اب میخوردم بالا میاوردم

خلاصه که مردمو زنده شدم

آرزوی یه دیقه حال خوبمو میکردم

فک کنم خدا جدی جدی صدامو میشنوه باید مواظب حرفام باشم

/ 0 نظر / 5 بازدید