28

واقعیته

زندگی همیشه بهت اون چیزیو که میخوای،نمیده!

درواقع اگه به چیزی که میخواستی رسیدی،باید تعجب کنی!

درست در لحظه ایی که فک میکنی همه چی خوبه، انگشت وسط روزگار رو جلوی خودت میبینی ....فاک!

/ 0 نظر / 5 بازدید