7

خوشبخت ترین آدم روی زمینه کسی که به عشقش میرسه!

/ 2 نظر / 3 بازدید
وحید53

نظر شما خیلی کلی هم نیست. گاهی ازدواج مسلخ گاه عشقه. گاهی باعث طلاق می شه. گاهی بهتر همون طور بمونه. و گاهی با وصال...

mahan

همیشه اینجوری نیست...خوشبختی یک فراینده نسبی است