6........تعبیر خوابم باید تو باشی!

دیشب خواب دیدم اومده خونمون

خواب دیدم نامزد شدیم

شماره شو بهم داد

بهش پیام میدادم

خواب دیدم تو آغوششم

دیدم انگشتامونو بهم گره زدیم

دیدم همو بوسیدیم

الانک عکساشو میبینم انگار برام خیلی آشناس

انگار سالها باهاش دیشب توی خوابم زندگی کردم

/ 1 نظر / 20 بازدید
وحید53

من هم خواب دیدم خدا شفام داده