19

کاش میمردم ....

کاش اینهمه ناامیدی تموم میشد

کاش یه روزنه فقط یه روزنه نور میتابید به اینهمه سیاهی...!

شاید چون پریودم اینهمه حالم بده 

کاش دختر نبودم 

کاش احساس نمیداشتم 

کاش اصن هیچی نبودم...

/ 0 نظر / 4 بازدید