20

اینجا بود که اولین بار دیدمش!

پنج مهر نود و سه

گیج و منگ روز اول دانشگاه دنبال کلاس بودم که دیدم یه جفت چشم مشکی از روی همین نیمکت بمن زل زده بودن..

کلاس اونروز تشکیل نشد ولی عشق اولین جرقه شو زد توی دلم 

عشقی که بی فرجام بود 

اصلا شروع نشد ولی درد فقدان اون یه نفر هنوزم منو میسوزونه

 

/ 0 نظر / 6 بازدید