22

دارم خفه میشم 

....

امشب رفتم نهنگ عنبر 2 رو دوباره با مامانمو خواهرم دیدم 

تیکه آخرش که سلطان قلب ها رو میخونه اگه میشد زااررر میزدم توی سینما

نمیدونم چرا خسته ام 

از چی غمگینم 

همش حس پس زده شدن دارم 

حس اضافی بودن 

مهم نبودن برای هیشکی 

چه احمق بودم منک فک میکردم همه امراض مرموز اینچنینی روحیم، با دو تا دونه قرص خوب میشه

کاش تموم شه غصه هام 

کاش تموم بشه این حال گه من 

/ 0 نظر / 5 بازدید